Zalo

TENDA TECH VIỆT NAM CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC LOẠI SẢN PHẨM GIẤY AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG

CCN Nham Sơm - Yên Lư, Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang 036 5095 188 - 035 3375 888

SẢN PHẨM GIẤY

Tenda Tech chuyên sản xuất đa dạng các sản phẩm giấy phục vụ cho nhiều ngành nghề và nhu cầu tiêu dùng trên toàn quốc

KHAY GIẤY ĐỊNH HÌNH

Khay giấy đảm bảo chất lượng, an toàn cho môi trường và người dùng

Khay Đựng Điện Thoại

Khay Đựng Điện Thoại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Điện Thoại

Khay Đựng Điện Thoại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Điện Thoại

Khay Đựng Điện Thoại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Điện Thoại

Khay Đựng Điện Thoại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Khay Đựng Linh Kiện Điện Tử

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Hộp Đựng Đồng Hồ

Hộp Đựng Đồng Hồ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Ấm Đun Nước

Khay Đựng Ấm Đun Nước

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đực Dao Cạo Râu

Khay Đực Dao Cạo Râu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Đài

Khay Đựng Đài

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Đồ Chơi

Khay Đựng Đồ Chơi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Đồ Chơi

Khay Đựng Đồ Chơi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Đồ Chơi

Khay Đựng Đồ Chơi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Đồ Chơi

Khay Đựng Đồ Chơi

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Khay Đựng Dụng Cụ Đo Đạc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THANH NẸP GIẤY, NẸP GÓC

Thanh nẹp giấy, nẹp góc được sản xuất với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Thanh Nẹp Giấy, Nẹp Góc

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THÙNG CARTON

Tenda Tech nhận sản xuất và thiết kế, in ấn thùng carton theo yêu cầu

Thùng Carton

Thùng Carton

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thùng Carton

Thùng Carton

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thùng Carton

Thùng Carton

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thùng Carton

Thùng Carton

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

SẢN PHẨM GIẤY KHÁC

Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm giấy giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn

Mặt Nạ Giấy

Mặt Nạ Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Nạ Giấy

Mặt Nạ Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Nạ Giấy

Mặt Nạ Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mặt Nạ Giấy

Mặt Nạ Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Trứng

Khay Đựng Trứng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Trứng

Khay Đựng Trứng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Trứng

Khay Đựng Trứng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Trứng

Khay Đựng Trứng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lót Đế Giày

Lót Đế Giày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lót Đế Giày

Lót Đế Giày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lót Đế Giày

Lót Đế Giày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lót Đế Giày

Lót Đế Giày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bát Đĩa Giấy

Bát Đĩa Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bát Đĩa Giấy

Bát Đĩa Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bát Đĩa Giấy

Bát Đĩa Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu Hoa

Chậu Hoa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu Hoa

Chậu Hoa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu Hoa

Chậu Hoa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chậu Hoa

Chậu Hoa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Cafe Giấy

Khay Cafe Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Cafe Giấy

Khay Cafe Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Cafe Giấy

Khay Cafe Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Cafe Giấy

Khay Cafe Giấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Chai Rượu

Khay Đựng Chai Rượu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Chai Rượu

Khay Đựng Chai Rượu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Chai Rượu

Khay Đựng Chai Rượu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khay Đựng Chai Rượu

Khay Đựng Chai Rượu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

HÌNH ẢNH CÔNG TY

CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM

TENDA TECH VIỆT NAM

CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC LOẠI SẢN PHẨM GIẤY AN TOÀN - CHẤT LƯỢNG

Công Ty TNHH Tenda Tech Việt Nam chuyên sản xuất đa dạng các loại sản phẩm giấy phục vụ cho nhiều ngành nghề và nhu cầu tiêu dùng trên toàn quốc.
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm:
▬ Khay đựng giấy: Khay đựng đồ chơi, khay đựng đồ điện tử, khay đựng trứng, khay đựng linh kiện kim loại, khay đựng chai lọ,...
▬ Sản phẩm từ giấy: Mặt nạ giấy, ly giấy, tô giấy, lót đế giày, nẹp góc giấy, pallet giấy, thùng giấy,...
▬ Sản phẩm khác: Màng PE Foam, túi bóng khí, túi PE, khay định hình,...

Vì sao khách hàng nên chọn Tenda Tech?
✓ Hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đảm bảo đáp ứng được đơn hàng lớn với chất lượng đồng đều
✓ Đội ngũ nhân viên chuyên môn cao tư vấn đúng và đủ yêu cầu
✓ Đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng
✓ Giá thành hợp lý, giao hàng toàn quốc
Tenda Tech Việt Nam không ngừng nỗ lực mang đến những giá trị tốt nhất để không phụ sự tin tưởng của Quý khách hàng.

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá!

CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM

VÌ SAO TENDA TECH LÀ SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO?

ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI

Đa dạng các chủng loại sản phẩm giấy phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khách hàng

MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

Hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, đảm bảo đáp ứng được đơn hàng lớn với chất lượng đồng đều

CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO

Chúng tôi đảm bảo giao đúng số lượng và chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng

DỊCH VỤ TẬN TÂM

Cam kết giá cả cạnh tranh so với thị trường, hỗ trợ giao hàng toàn quốc nhanh chóng

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Một Phần Lô CN11, CCN Nham Sơm - Yên Lư, Thị Trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Hotline: 036 5095 188 - 035 3375 888

Email: huihuang@huihuangbz.com

Hotline 1

Hotline 1

036 5095 188

Zalo icon Email icon

Hotline 2

Hotline 2

035 3375 888

Zalo icon Email icon

Công Ty TNHH Tenda Tech Việt Nam chuyên sản xuất đa dạng các sản phẩm giấy phục vụ cho nhiều ngành nghề và nhu cầu tiêu dùng trên toàn quốc

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Một Phần Lô CN11, CCN Nham Sơm - Yên Lư, Thị Trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Hotline: 036 5095 188 - 035 3375 888

Email: huihuang@huihuangbz.com

CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM
Địa chỉ: Một Phần Lô CN11, CCN Nham Sơm - Yên Lư, Thị Trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang
Giấy phép ĐKKD số 2400933607 - Do: Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bắc Giang cấp ngày 25/02/2022
Chịu trách nhiệm nội dung: Huang Tianshen
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TENDA TECH VIỆT NAM. Designed by Trang Vàng Việt Nam